Waarom investeren in assistentiewoningen?

Wie graag zelfstandig blijft wonen, maar tegelijk zeker wil zijn dat hij de nodige ondersteuning en medische hulp krijgt, kiest best voor een assistentiewoning. De ouderen hebben voldoende privacy op hun appartement met hun vertrouwde meubels spullen. Tegelijkertijd hebben ze het nodige comfort en is de woning voorzien op de noden van ouderen. Het zorgcentrum levert niet alleen zorgdiensten aan, maar de ouderen kunnen, indien gewenst, deelnemen aan sociale activiteiten.

Assistentiewoningen zitten de laatste jaren volop in de lift. Investeren in assistentiewoningen is om tal van redenen interessant:

  • Er is een grote vraag naar assistentiewoningen en door de toenemende vergrijzing zal die vraag alleen maar stijgen.
  • Ouderen zijn stabiele huurders. Ze willen met andere woorden niet om de haverklap verhuizen.
  • Het rendement van een assistentiewoning ligt op zo'n 3 - 4 %. Wat hoger is dan bij de meeste andere investeringen.

Bovendien is investeren in een assistentiewoning ook toekomstgericht. Op een dag zal de investeerder zelf toe zijn aan een assistentiewoning.

Ons doel is uw mede-eigendom te beheren alsof we zelf mede-eigenaar zouden zijn. Daarom stellen we hoge eisen aan onze dienstverlening. Enkel gekwalificeerde medewerkers, allen specialisten in hun vakgebied, dragen zorg voor uw mede-eigendom.

Een syndicus is erkend door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en via permanente vorming en bijscholing op de hoogte van de steeds vaker veranderende wetgeving. Doordat de syndicus een neutraal persoon is, worden conflicten in verband met belangenvermenging vermeden. Voor een syndicus primeert immers het belang van de gemeenschap.

VM Vastgoedbeheer cvba (Syncura) is erkend bij het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars: BIV 200957. Verzekering Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid & Waarborg derdengelden : collectieve polis CIB

LinkedIn
Twitter