Technische installaties

In grotere complexen wordt je geconfronteerd met diverse high tech installaties. Toegangscontrole met kaartlezers, noodgeneratoren, tijdsgestuurde centrale extracties enz. Deze technische installaties vereisen niet alleen van de syndicus een grondige technische kennis maar ook een nauwgezet onderhoudsschema van de leverancier. Maar ook in kleinere mede-eigendommen heb je vaak een lift, een brandcentrale, rookluiken, enz. Dankzij de schaalgrootte van Syncura, kunnen wij onze klanten voor al deze contracten, raamovereenkomsten aanbieden met een bijstand 24/7.

De Wet van Murphy zorgt er meestal voor dat de lift nét uit dienst valt op een zaterdagavond. Een eenvoudig telefoontje naar onze permanentiedienst – 24/7 -volstaat om dit euvel binnen de kortste keren te verhelpen.