Periodieke keuring lift

Elke personenlift dient onderhouden volgens de voorschriften van de instructeur. Naast de periodieke onderhoudsbeurten dient de lift ook periodiek gekeurd. Afhankelijk van de onderhoudsfirma dient deze keuring drie- of zesmaandelijks te gebeuren door een EDTC , een Externe Dienst voor Technische Controle. De keuringsfirma doet enkel een controle, noteert eventuele gebreken en stuurt het verslag vervolgens door naar de syndicus. Eventuele opmerkingen op het keuringsverslag dienen ofwel onmiddellijk ofwel tegen de eerstvolgende  keuring te worden verholpen.