Onderhouds- en herstellingswerken

De syndicus is de manager van de mede-eigendom, beheert de gemeenschappelijke delen als een goed huisvader en laat alle noodzakelijke onderhouds- en of herstellingswerken uitvoeren zoals beslist door de algemene vergadering of voorgeschreven door de regelgeving. Bij hoogdringendheid beslist de syndicus autonoom tot alle bewarende maatregelen en daden van voorlopig beheer. Alle andere ( niet-dringende ) werken behoren tot het soevereine beslissingsrecht van de algemene vergadering.