Herstel leidingen en lekdetectie

De waarborg waterschade dekt gevolgschade ingevolge onder meer een breuk, een barst of het overlopen van hydraulische installaties. Een type voorbeeld is een lek in de koudwaterleiding  onder de vloer met schade aan het plafond bij de onderbuur. De verzekeraar komt tussen voor de kosten van het opzoeken van het lek, het openbreken van de vloer, het herstel ervan en de gevolgschade bij de buur en/of in je eigen appartement. Het herstel van de leiding zelf, oorzaak van de schade, is niet gewaarborgd tenzij… in de Syncura-polis.

Let wel op: de brandpolis is géén onderhoudscontract; door ouderdom of sleet gecorrodeerde leidingen zullen niet vergoed worden.        

Soms wordt al ( te ) snel en makkelijkheidshalve een lekdetectiebedrijf gecontacteerd om de oorzaak van waterschade  of schimmelvorming op te sporen. Dergelijke interventies belopen snel meer dan 500 euro per interventie. Indien achteraf echter blijkt dat de oorzaak géén – binnen de polisvoorwaarden – gedekt schadegeval betreft, dienen deze kosten gedragen door de schadelijder en/of de gemeenschap. Het Syncura-product biedt hier ook een extra-waarborg  door alvast 50% van deze kosten ten laste te nemen ook al betreft het een niet gedekt schadegeval.