Eerste risico-dekking

Bij een schadegeval ontstaat al eens discussie over het verzekerd kapitaal. Is het gebouw wel voldoende verzekerd ? Het te verzekeren kapitaal wordt immers soeverein bepaald door de mede-eigenaars. Gelukkig zijn er verschillende tools om de heropbouwwaarde van het gebouw ( of complex van gebouwen ) te berekenen. Je kan gebruik maken van een evaluatierooster, aangereikt door de verzekeraar. Of je kan een schattingsverslag laten opmaken door een extern erkend bureau.

Een eenvoudige oplossing is het afsluiten van een eerste risico-dekking ( tot een bepaald bedrag ). Alle schade tot dit plafondbedrag wordt integraal vergoed zonder enige discussie omtrent mogelijks een onvoldoende totaal verzekerd kapitaal.    

Een fictief cijfervoorbeeld om dit te verduidelijken: je verzekert het gebouw in eerste risico voor         1 000 000 euro. De totale heropbouwwaarde bedraagt echter 2 000 000 euro. Bij een zware brandschade zal alle schade vergoed worden tot 1 000 000 euro maar ook géén euro meer. Mocht je géén waarborg eerste risico hebben, dan zou je – bij een schade van 1 000 000 euro -, amper 500 000 euro vergoed krijgen wegens 50% onderverzekering.