Franchise

Bij elke schadevergoeding wordt de wettelijk verplichte geïndexeerde vrijstelling in mindering gebracht. Indien een derde verantwoordelijk is voor de schade, kan deze vrijstelling mogelijks gerecupereerd worden op de aansprakelijke derde. Deze vrijstelling – die we ook terugvinden in de klassieke familiale polis - bedraagt +/ 250 euro ( 09/2016 ). 

De Syncura-polis kent logischerwijze ook deze vrijstelling maar deze kent, in de Syncura-polis, géén toepassing indien de oorzaak van de schade zich bevindt in de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Indien bvb waterschade ontstaat in de gang van de bovenste verdieping naar aanleiding van een lek in het dak, zal de gevolgschade vergoed worden zonder toepassing van de wettelijke vrijstelling.