Extra waarborgen

- dekking waterschade via terrassen en zijgevels  ( de zogenoemde laterale insijpeling ); de klassieke brandpolis voorziet hiervoor géén dekking;  

- terugbetaling van de kosten van lekopsporing ten belope van 50% ook al blijkt achteraf dat het een niet gedekt schadegeval betreft;

- aanrijding van het gebouw ( een muurtje, de garagepoort … ) door om het even welk voertuig ( hetzij van een mede-eigenaar, hetzij van een huurder, hetzij van een onbekende );

- géén toepassing van de wettelijk verplichte vrijstelling ( de franchise ) indien de schade-oorzaak zich bevindt in de gemeenschappelijke delen van het gebouw;

- dekking in glasbraak van condensatie van dubbele beglazing;

- kosten van plaatselijk herstel van de niet-gecorrodeerde leidingen bij waterschade;

- dekking in eerste risico; alle schade tot het in de bijzondere voorwaarden van de polis verzekerde bedrag wordt vergoed, zonder enige discussie omtrent onderverzekering; 

- inhoud toebehorende aan de gemeenschap ( poetsgerief, schrobmachine … ) wordt gratis verzekerd tot beloop van 5 000€;