Nieuws

Wat is de rol van de syndicus en is een syndicus wettelijk verplicht?

19 juli 2019
Wie is de syndicus en wat is zijn rol

Heeft u net een appartement gekocht? U wordt dan niet alleen eigenaar van uw nieuwe woonst, maar ook mede-eigenaar van het gebouw. De persoon die instaat voor het beheer van een mede-eigendom is de syndicus. Wat is zijn rol en is een syndicus wettelijk verplicht? Professionele syndicus Syncura geeft u graag meer informatie.

Wat is de rol van een syndicus?

De syndicus is de vertegenwoordiger van de VME (Vereniging van Mede-Eigenaars) en staat in voor het beheer van de gemeenschappelijke delen (lift, gevel, dak, tuin, collectieve installaties…) van een residentie.

De syndicus voert de beslissingen uit die tijdens de algemene vergadering genomen zijn of laat deze uitvoeren. Hij zorgt ook voor het administratief, boekhoudkundig en technisch beheer.

Wie is de syndicus?

De syndicus van een mede-eigendom kan een mede-eigenaar zijn, maar het aantal vrijwillige mede-eigenaars die optreden als syndicus verliest terrein. Een syndicus moet immers altijd op de hoogte blijven van de vaak wijzigende wetgeving en van de nieuwste ontwikkelingen binnen het technisch, financieel en administratief beheer.

Daarenboven moet hij over de juiste sociale vaardigheden beschikken om, indien nodig, als bemiddelaar tussen de mede-eigenaars op te treden. Daarom wordt er vaak beroep gedaan op een professionele, externe syndicus die erkend is door het BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars).

Is een syndicus wettelijk verplicht?

Ja, vanaf het moment dat een gebouw uit twee of meer kavels (appartementen, kantoren, garage, winkels) met verschillende eigenaars bestaat en er dus sprake is van mede-eigendom, is het aanstellen van een syndicus verplicht. De VME moet dan een syndicus aanduiden.

Indien het gaat om een kleine residentie met een eenvoudig beheer en beperkt onderhoud, kunnen de eigenaars unaniem besluiten om geen syndicus aan te stellen. Iedere eigenaar heeft echter altijd het recht om de aanstelling van een syndicus voor te stellen en aan te vragen.

Hoe wordt de syndicus aangesteld?

Meestal wordt de syndicus benoemd door de Algemene Vergadering (AV) voor een duur van maximum drie jaar. Het mandaat van de syndicus kan worden hernieuwd, maar de Algemene Vergadering kan de syndicus ook steeds ontslaan.

De syndicus kan ook worden aangesteld door een bepaling in het Reglement van Interne Orde (RIO). Dit is vaak het geval bij nieuwbouw. De bouwpromotor of projectontwikkelaar van het nieuwe appartementsgebouw stelt de syndicus zelf aan.

Op die manier ontzorgt de syndicus de projectontwikkelaar van alle mogelijke beslommeringen die met het opstarten van een project komen te kijken en staat hij in voor de organisatie van de Eerste Statutaire Algemene Vergadering (ESAV). Voorts verleent hij de mede-eigenaars de nodige bijstand en advies bij de opstart van de mede-eigendom. Het mandaat van de syndicus loopt dan af bij eerste Algemene Vergadering van de VME. De VME kan hem tijdens deze vergadering opnieuw benoemen.

Wenst u meer informatie of verlangt u vrijblijvend een offerte aan te vragen bij professionele syndicus Syncura? Surf naar www.syncura.be of stuur een mail naar info@syncura.be.

terug naar overzicht
LinkedIn
Twitter