Nieuws

Verplichte laadpaal voor appartementsgebouwen

29 maart 2019
Zijn laadpalen verplicht in een appartementsgebouw?

Elektrische wagens moeten nog meer in opmars komen...

Om de verkoop ervan te stimuleren, werkt Europa aan nieuwe bouwvoorschriften. Zo zullen nieuwe of gerenoveerde gebouwen met meer dan tien parkeerplaatsen verplicht laadpalen voor elektrische wagens moeten installeren of de bekabeling ervan moeten voorzien.

Het Europees Parlement wil op deze manier de burgers overtuigen, die vandaag geen elektrische wagens aankopen uit vrees voor een platte batterij tijdens hun traject.

Enkel als er voldoende laadpalen over heel Europa zijn, kan een “revolutie” op het vlak van elektrische wagens plaatsvinden.

Privé of openbaar?

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen oplaadpunten in openbare ruimtes (bijvoorbeeld de openbare weg) en bij een private eigendom zoals appartementsgebouwen, winkelcentra…

Voor openbare ruimtes stemde Europa al in 2014 een Richtlijn die elk lidstaat verplicht om tegen eind 2020 een “passend” aantal oplaadpunten te hebben geïnstalleerd. Voor Vlaanderen betekent dit 5000 oplaadpunten.

Recentelijk stemde het Europees Parlement een Richtlijn over het aantal oplaadpunten in privé-eigendommen dat tegen 2025 moet geïnstalleerd zijn. Zo verplicht Europa één laadpaal per tien parkeerplaatsen bij nieuwe of gerenoveerde gebouwen.

Deze verplichting zal dus voorlopig nog niet gelden voor bestaande gebouwen, maar alleen voor nieuwe of gerenoveerde gebouwen met minstens tien autostaanplaatsen.

Met gebouwen wordt zowel residentiële als niet-residentiële privé-eigendommen bedoeld.

Bij niet-residentiële gebouwen moet minstens één op de tien parkeerplaatsen de nodige bekabeling hebben om een laadpaal te installeren. Denk maar aan KMO-units, winkels…

Alhoewel 2025 nog veraf lijkt en deze richtlijn enkel geldt voor nieuwe of gerenoveerde gebouwen, is het aangewezen de kwestie van de installatie van laadpalen nu reeds te agenderen in de bestaande mede-eigendommen teneinde een door de meerderheid gedragen beleid inzake elektrische voertuigen uit te stippelen.

Vergeet immers niet dat vanaf januari 2019 iedere mede-eigenaar ook individueel het recht krijgt om kabels te installeren in de gemeenschappelijke delen voor bijvoorbeeld een individuele laadpaal in het garagecomplex. Een collectieve aanpak is hier een derhalve sowieso aangewezen.

 

terug naar overzicht
LinkedIn
Twitter