Nieuws

Het verhuren van je appartement via Airbnb: toegelaten of verboden?

8 maart 2019
Syndicus Syncura: Is Airbnb toegelaten of verboden in appartementen in mede-eigendom?

Sharing Economy is in trek: delen van auto’s, fietsen, huishoudapparaten en zelfs appartementen.

Airbnb en andere verhuurplatforms van privé-accommodaties zijn populairder dan ooit. Vooral in grote steden zoals Gent, Brussel en Antwerpen, maar ook aan de kust is het platform goed bekend.

Via zo’n platform kun je online een kamer, appartement of een huis voor één of meerdere dagen huren. Dit betekent dus dat eigenaars tijdelijk hun woning (huis of appartement) ter beschikking stellen van toeristen.

Er duiken heel wat onduidelijkheden en vragen op bij het concept Airbnb. Een van de hamvragen: is dit wel toegelaten in appartementsmede-eigendom?

Mede-eigenaars zijn niet altijd even blij wanneer een appartement in hun gebouw verhuurd wordt voor korte termijnen via Airbnb. Denk maar aan de geluidsoverlast of aan de onzekerheden doordat vreemden dag en nacht toegang hebben tot het gebouw.

Het is dus belangrijk om na te gaan in de statuten van de mede-eigendom of het al dan niet toegelaten is. Als de statuten niets vermelden over een verbod tot het commercieel onderverhuren van een appartement of het verhuren voor korte duur, is het in principe toegelaten. Maar door de toename aan populariteit van het platform, passen meer en meer Verenigingen van Mede-Eigenaars (VME’s) de statuten aan om zo verhuringen via Airbnb of gelijkaardige websites te verbieden.

Sinds 1 april 2017 is tevens het nieuwe Vlaamse logiesdecreet van kracht. Dat decreet legt vast dat je in Vlaanderen alleen nog mensen tegen betaling mag laten overnachten, als het appartement voldoet aan een aantal basisnormen rond brandveiligheid en woonkwaliteit.

“Bezin eer je begint” is in deze zeker toepasselijk:

  • Voldoet je appartement aan alle bepalingen van het Vlaams Logiesdecreet?
  • Wat bepalen de statuten of het reglement van interne orde?
  • Hoe zullen de overige mede-eigenaars reageren?

Het hoeft geen betoog dat je relatie met de andere mede-eigenaars onder druk zal komen te staan. Zij zien de tijdelijke huurders immers vaak als indringers die (geluids)overlast veroorzaken, een onveiligheidsgevoel creëren en geen respect tonen voor de netheid van de gemeenschappelijk delen. Stof tot vaak pittige discussies op de jaarvergadering…

 

terug naar overzicht
LinkedIn
Twitter