Nieuws

De vermelding van de syndicus van de VME in de Kruispuntbank van Ondernemingen

19 mei 2017
Voortaan moeten daar ook de gegevens van de syndicus in worden vermeld.

Krachtens het Koninklijk Besluit van 15 maart 2017 moeten de gegevens van het mandaat van de syndicus van een vereniging van mede-eigenaars voortaan worden ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

De Vereniging van Mede-eigenaars is een rechtspersoon en staat als dusdanig ingeschreven in de KBO.

Voortaan moeten daar ook de gegevens van de syndicus in worden vermeld.

De bedoeling is drieledig:

-           Op een eenvoudige manier de gegevens van de syndicus van een welbepaalde VME terugvinden;

-           Syndici die het beroep onwettig uitoefenen gemakkelijker kunnen opsporen;

-           Statistische gegevens verzamelen.

De syndicus moet daartoe een dossier indienen bij een ondernemingsloket, die dan voor de inschrijving in de KBO zorgt. Telkens de VME een nieuwe syndicus aanstelt, moeten de gegevens in de KBO worden aangepast.

Het KB is op 01/04/2017 in werking getreden. Voor de bestaande VME’s is een overgangsperiode van 1 jaar voorzien. Dat betekent dat de syndici over 1 jaar de tijd beschikken om de gegevens van hun mandaat in de KBO te laten inschrijven.

Voor nieuwe VME’s en VME’s die vanaf 01/04/2017 een nieuwe syndicus aanstellen, beschikt de syndicus over 8 dagen na aanvang van zijn mandaat om de registratie in orde te brengen.

Meer informatie vindt u tevens op http://www.biv.be/publicaties/alle-publicaties/inschrijving-syndici-kbo-koninklijk-besluit-er

 

 

 

terug naar overzicht
LinkedIn
Twitter