Nieuws

De nieuwe Camerawet: wat betekent dit voor u?

28 juni 2019
Camera in appartementsgebouw

Het gebruik van een bewakingscamera wordt sinds 2007 geregeld door de Camerawet. Met de komst van de GDPR (General Data Protection Regulation), de steeds evoluerende technologie en het toenemend gebruik van bewakingscamera’s, was het tijd voor een grondige facelift van deze wet. Wat is er veranderd en wat betekent dit nu concreet?

Nieuwe aangifte

Bent u van plan om een bewakingscamera te plaatsen in bijvoorbeeld de gemeenschappelijk hal van het appartementsgebouw? Dan bent u verplicht om hiervan aangifte te doen ten laatste de dag voordat de camera in gebruik wordt genomen. Sinds 25 mei 2018 doet u deze aangifte bij de politie via www.aangiftecamera.be.

Heeft u uw bewakingscamera(systeem) reeds aangegeven vóór 25/5/2018 bij de Gegevensbeschermingsautoriteit? Dan moet u opnieuw aangifte doen bij de politie en dit ten laatste op 25/5/2020.

Bovendien moet elke wijziging aan de bewakingscamera aangegeven worden. De aangifte moet ook jaarlijks gevalideerd worden. Doet u dit niet, dan kan de aangifte uit de databank geschrapt worden en riskeert u sancties.

Nieuw register beeldverwerkingsactiviteiten

Naar analogie met de GDPR-regelgeving moet de verwerkingsverantwoordelijke (de Vereniging van Mede-eigenaars) een register van beeldverwerkingsactiviteiten bijhouden. Dit register bevat onder andere het verwerkingsdoeleinde, technische gegevens van de camera…

De politie of de Gegevensbeschermingsautoriteit kan op eenvoudig verzoek vragen om dit register aan hen voor te leggen.

Pictogram

Aan de ingang van de gefilmde plaats moet een pictogram duidelijk zichtbaar aangebracht worden, zodat men weet dat men gefilmd wordt.

Op het pictogram (van 10 x 15 cm) moeten de volgende gegevens vermeld worden:

  • Camerabewaking – Wet van 21 maart 2007
  • Naam van de Vereniging van Mede-eigenaars (de verwerkingsverantwoordelijke)
  • Naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van de syndicus (de verwerker), zodat iedereen weet wie te bereiken indien nodig. 

Wie heeft toegang tot de beelden?

De verwerkingsverantwoordelijke en degene die onder zijn gezag staat (de syndicus) hebben toegang tot de beelden.

De gefilmde persoon heeft een recht op inzage van de beelden na een gemotiveerd verzoek.

Heeft u nog vragen of wenst u meer weten over de nieuwe Camerawet? Neem dan contact op met de juridische cel van professionele syndicus Syncura: 055/33.55.75 of via mail info@syncura.be.

Ook op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit vindt u een duidelijk antwoord op de meest courante vragen.

 

 

 

 

terug naar overzicht
LinkedIn
Twitter