Zichtrekening VME

De syndicus dient het vermogen van de vereniging te beheren. Het doel van de vereniging is eenvoudig: het in stand houden van de  mede-eigendom. Daarvoor beschikt de syndicus over roerende middelen ( “centen van de mede-eigenaars”)  die hij als een goed huisvader dient te beheren. Hij zal de ontvangen fondsen laten storten op een zichtrekening, geopend op naam van de vereniging van mede-eigenaars. Deze zichtrekening waarop enkel fondsen van de mede-eigenaars van de desbetreffende mede-eigendom worden gestort,  wordt in het vakjargon het werkkapitaal genoemd. Van deze zichtrekening betaalt de syndicus de facturen van de mede-eigendom. Tegenover elke betaling staat steeds een officieel verantwoordingsstuk. 

De syndicus is de enige aansprakelijke voor zijn financieel beheer. Hij dient daartoe jaarlijks verantwoording af te leggen in de algemene statutaire jaarvergadering van de mede-eigendom waar de goedkeuring van het financieel beleid van de syndicus een jaarlijks terugkerend en belangrijk agendapunt vormt.