Werkkapitaal

Het werkkapitaal wordt gevormd door periodieke voorschotten te storten door de mede-eigenaars. Deze voorschotten kunnen maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of via één jaarlijkse voorschotopvraging worden ingevorderd. Het is de algemene vergadering die deze frequentie bepaalt, op voorstel van de syndicus. Syncura werkt meestal met driemaandelijkse voorschotten die de eigenaar via digitale weg worden toegestuurd. Betaling ervan dient te gebeuren binnen de 30 dagen nà ontvangst van de betalingsuitnodiging.