Permanent werkkapitaal

Teneinde een buffer te vormen op de zichtrekening en derhalve debetintresten op de zichtrekening te vermijden, werkt Syncura met twee soorten werkkapitaal. Enerzijds een werkkapitaal gevormd op basis van periodieke voorschotten en anderzijds een permanent werkkapitaal. Dit laatste houdt een éénmalige storting in, bij de aankoop van het appartement, van een – bij voorkeur – vast bedrag dat tevens gestort wordt op de zichtrekening en pieken in het betalingsverkeer kan opvangen. Soms volstaan immers de periodieke voorschotten niet indien bvb in eenzelfde maand én de blokpolis van het gebouw, het onderhoudscontract van de lift en een slotfactuur aardgas dienen te worden betaald. In tegenstelling tot de periodieke voorschotbetalingen wordt dit permanent werkkapitaal logischerwijze niet in rekening gebracht bij de individuele jaarafrekening.