Begroting

De syndicus is wettelijk verplicht, ter gelegenheid van de jaarvergadering, zijn begroting voor te leggen. Deze begroting dient verplichtend te worden meegestuurd met de uitnodiging tot de jaarvergadering. Deze begroting omvat zowel een raming voor de gewone dagdagelijkse uitgaven als een begroting voor de buitengewone uitgaven.

De “gewone” uitgaven betreffen dus de lopende uitgaven voor het onderhoud, de  werking en het beheer van de gemeenschappelijke delen en de gemeenschappelijke uitrusting van het gebouw.

De “buitengewone” uitgaven: buitengewone té verwachten kosten zoals een noodzakelijke dakrenovatie of de wettelijk verplichte modernisatie van de lift. Deze uitzonderlijke uitgaven die vaak een veelvoud zijn van de klassieke jaarbegroting, dienen afzonderlijk gebudgetteerd en tijdig opgevraagd daar de syndicus vanuit zijn wettelijke opdracht géén werken kan laten uitvoeren dan nadat het volledig bedrag van de desbetreffende investering op de zicht- of spaarrekening beschikbaar is.