Notulen en verslagen

De secretaris van de algemene vergadering stelt de notulen op van de vergadering. Op te merken valt dat de syndicus meestal zal optreden als secretaris maar niets belet dat een mede-eigenaar of een derde deze rapportering voor zijn rekening neemt.

De syndicus dient sowieso de notulen op te stellen. Deze notulen dienen de beslissingen van de algemene vergadering te vermelden met de stemresultaten en de namen van deze mede-eigenaars die zich hebben onthouden of tegenstemden.

Op het einde van de vergadering worden deze notulen ondertekend door de voorzitter, de secretaris en alle nog op dat ogenblik aanwezige mede-eigenaars.

Dit rapport dient vervolgens binnen de 30 dagen nà de datum van de algemene vergadering aan elke mede-eigenaar te worden bezorgd. Bij syndicus Syncura vindt u ten laatste de dag nà de vergadering deze notulen terug op het webportaal.