Algemene statutaire jaarvergadering

De Wet verplicht de mede-eigenaars minstens 1 maal per jaar samen te komen om de afrekening van de kosten van de voorbije periode te bespreken en goed te keuren, de budgetten voor het volgend werkjaar te begroten en te beslissen over alle niet dringende onderhouds- en/of herstelwerken. Deze jaarvergadering dient steeds binnen eenzelfde periode van 15 dagen te vallen zodat de mede-eigenaars zich kunnen organiseren.

De uitnodigingen tot de jaarvergadering worden door de zorgen van syndicus Syncura minstens 15 dagen vooraf uitgestuurd. Naar keuze van elke individuele eigenaar gebeurt deze gepersonaliseerde verzending aangetekend, per gewone brief of via mail.

Naast de agenda omvat deze uitnodiging de klassieke volmacht, de begroting voor de gewone en de buitengewone uitgaven voor het lopend werkjaar en een detailafrekening van de kosten voor de voorbije periode. Alle offertes voorwerp van bespreking in de jaarvergadering worden vooraf op het webportaal geplaatst. Elke Syncura klant is derhalve in detail vooraf geïnformeerd zodat de algemene vergaderingen constructief en met een open vizier verlopen.