Uitvoering en opvolging

De algemene vergadering is hét beslissingsorgaan binnen een mede-eigendom. De aldaar rechtsgeldig genomen beslissingen binden iedere mede-eigenaar, ook degenen die niet akkoord gingen of afwezig bleven. De syndicus voert de aldaar genomen beslissingen uit conform de instructies van de algemene vergadering. De wetgever heeft wel een verhaalsrecht voorzien bij de Vrederechter ten aanzien van deze mede-eigenaars die vinden dat de algemene vergadering een onregelmatige, onrechtvaardige of bedrieglijke beslissing nam. Een mede-eigenaar die vindt dat bvb een beslissing bedrieglijk werd genomen, kan binnen de 4 maand nà datum van de vergadering, zijn verhaal halen bij de Vrederechter. De juristen van Syncura informeren u graag verder.